We take a look at the second fruit of the Holy Spirit today through the lens of the wisdom of Proverbs. We find something quite surprising... joy is found in justice. Just another avenue to foolproof your life.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ben. Innehållet i podden är skapat av Ben och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.