In his dharma talk “One Life, One Matter,” Bokushu Hoshi offers the example of a child at play and an alcoholic to make the point that sincere engagement and wholehearted attention are the keys to life.  

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Village Zendo Teacher Talks. Innehållet i podden är skapat av Village Zendo Teacher Talks och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.