Anney and Samantha share the story of the founder of the non-profit organization of Safe Hands For Girls, Jaha Dukureh, and her fight against female genital mutilation and child marriages.

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.