Hardware Flashback - (00:00)

Dinosaur Pie - (35:10)

Guinness Gaming Records - (2:02:22)

Bomb Jack Theme - (2:04:00)

Top Ten Fighter Jet Games - (2:09:58)

Gaming Trivia - (3:44:01)

Super Mario Bros Orchestra - (3:44:59)

Random Questions - (3:50:55)

News And Listener Views - (3:51:48)

URLs And EMails - (5:12:27)

Submit your news items to [email protected] to have them discussed on the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mike James, Scott Schreiber. Innehållet i podden är skapat av Mike James, Scott Schreiber och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.