Hardware Flashback - (00:00)

Dinosaur Pie - (37:15)

Guinness Gaming Records - (1:36:59)

Kakariko Village Theme - (1:38:37)

Top Ten Games That Need A Remake - (1:43:59)

Gaming Trivia - (3:31:30)

Formula 1 Grand Prix Theme - (3:31:57)

Random Questions - (3:36:46)

Live News And Listener Views - (3:38:04)

URLs And EMails - (5:33:33)

Submit your news items to [email protected] to have them discussed on the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mike James, Scott Schreiber. Innehållet i podden är skapat av Mike James, Scott Schreiber och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.