Hardware Flashback - (00:00)

Dinosaur Pie - (34:54)

Guinness Gaming Records - (2:02:52)

Mystra: Beyond The Time - (2:04:13)

Top Ten Game Vehicles - (2:07:33)

Gaming Trivia - (3:11:46)

Prehistoric Xmas: Bonks Adventure - (3:12:28)

Random Questions - (3:18:03)

News And Listener Views - (3:19:05)

URLs And EMails - (4:57:04)

Submit your news items to [email protected] to have them discussed on the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mike James, Scott Schreiber. Innehållet i podden är skapat av Mike James, Scott Schreiber och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.