Retro Gaming RoundUp

Hardware Flashback - (00:00)

Dinosaur Pie - (25:51)

Guinness Gaming Records - (2:04:01)

Elkon - (2:05:21)

Top Ten Mario Spinoffs And Cameos - (2:10:00)

Gaming Trivia - (3:18:50)

Six Feet Under: Dig Dug - (3:19:17)

Random Questions - (3:24:06)

Live News And Listener Views - (3:25:41)

URLs And EMails - (4:51:04)

Submit your news items to [email protected] to have them discussed on the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mike James, Scott Schreiber. Innehållet i podden är skapat av Mike James, Scott Schreiber och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.