Retro Gaming RoundUp

Hardware Flashback - (00:00)

Dinosaur Pie - (47:33)

Guinness Gaming Records - (1:47:41)

Alistair Brimble: Gambling - (1:49:18)

Top Ten Exploding Barrel Games - (1:52:01)

Gaming Trivia - (3:28:05)

The Asteroids Album: Asteroids - (3:28:33)

Simon Butler Panel - (3:32:26)

Random Questions - (4:40:57)

Live News And Listener Views - (4:41:59)

URLs And EMails - (6:17:57)


Submit your news items to [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mike James, Scott Schreiber. Innehållet i podden är skapat av Mike James, Scott Schreiber och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.