Hardware Flashback - (00:00)

Dinosaur Pie - (22:34)

Guinness Gaming Records - (2:45:35)

Amiga Remix: Batman Meets Jester - (2:47:13)

Top Ten 3D Games - (2:55:15)

Gaming Trivia - (4:16:13)

Atari 8bit: Jet Set Willy - (4:17:19)

Random Questions - (4:28:18)

Live News And Listener Views - (4:29:18)

URLs And EMails - (6:06:33)

Submit your news items to [email protected] to have them discussed on the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mike James, Scott Schreiber. Innehållet i podden är skapat av Mike James, Scott Schreiber och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.