Can you tell if the economy is in a bubble? How? And why do bubbles happen? Robert Shiller and Eugene Fama shared the economics Nobel back in 2013 despite fundamentally disagreeing over the meaning of a bubble. | Subscribe to our weekly newsletter here.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör NPR. Innehållet i podden är skapat av NPR och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.