TechStuff
TechStuff
Avsnitt

TechStuff Classic: How Hand-drawn Animation Works

What's the process of animating a film with hand-drawn animation? Who patented the process of cel-based animation? What was Disney's multiplane camera? Join Jonathan and Chris as they ink the answers to these questions and more.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.