After looking into the Venus Flytrap, we quickly moved it to the top of our favorite plant list. Part plant, part monster? What's not to love?

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.