The Church of the SubGenius is a religion, but really a parody of religion. Learn all about this group of weirdo outsiders in today's episode.

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.