Matthias Sauerbruch speaks on low energy architecture at the Federal Environment Agency building in Dessau, in the context of the “Sustainable?” colloquium.

Matthias Sauerbruch discute la faible consommation au bâtiment de l’Agence envrionnementale fédérale de Dessau, dans le cadre du colloque « Sustainable? ». En anglais.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör CCA. Innehållet i podden är skapat av CCA och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.