There are many positive things that you can focus on now that you’re recovering from Substance Addiction. You just need to learn how to find balance so you can fully partake in everything your life has to offer.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mark S.. Innehållet i podden är skapat av Mark S. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.