DTS Chapel - Teach Truth. Love Well.

Dr. Brian Fisher, pastor of Grace Bible Church in College Station, TX, shares an encouraging message about being the church among humanity, creating space for adaptation amidst change, and staying on mission.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dallas Theological Seminary. Innehållet i podden är skapat av Dallas Theological Seminary och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.