DTS Chapel - Teach Truth. Love Well.

Mr. Scott Talbot, executive director of Dallas Seminary Foundation, offers a philosophical paradigm shift of finances, specifically in relationship to giving and fundraising, based in biblical principles.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dallas Theological Seminary. Innehållet i podden är skapat av Dallas Theological Seminary och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.