DTS Chapel - Teach Truth. Love Well.

Neal Jeffrey, associate pastor at Prestonwood Baptist Church in Plano, TX, speaks an encouraging word about Jesus's experience with the disciples on a boat amidst a storm, highlighting faith as the response to Jesus's instruction.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dallas Theological Seminary. Innehållet i podden är skapat av Dallas Theological Seminary och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.