DTS Chapel - Teach Truth. Love Well.

Chuck Swindoll, Chancellor Emeritus of DTS, addresses the slow, secret, subtle erosion of faith seen in the life of Robert Robinson, author of "Come Thou Fount of Every Blessing," and encourages steadfast faithfulness to the Lord.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dallas Theological Seminary. Innehållet i podden är skapat av Dallas Theological Seminary och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.