We have technologies for identifying many physical characteristics, from DNA, to facial recognition, and even voice. But how accurate are these techniques? And can the same tools for identifying us be used to control and surveille us? The future of biometrics.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör CBC Radio. Innehållet i podden är skapat av CBC Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.