Gudstjänst från Livets Ord Video Podcast

Vi behöver överlåta oss till Guds helgelseverk i våra liv.Målet är att vi ska bli Kristuslika; och vi kommer att älska honom och andra av hela vårt hjärta.