Gudstjänst från Livets Ord Video Podcast

Robert Ekh predikade i dag om Livets Ords kristna skolor. Vilken grund de vilar på och fem mål för den närmaste framtiden: Att stärka den kristna identiteten, bygga upp personalen, utveckla skolans pedagogiska styrka, stärka anknytningen till hemmen och försvara skolans frihet gentemot myndigheter.