This podcast focuses on radiation myths often found in media and entertainment and provides factual information to help educate the public on protective actions to take in the event of a radiation emergency.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör . Innehållet i podden är skapat av och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.