Lärarna och forskarna Anna Stridfält, Marie Björk, Paul Stensland och Åsa Nikula har gjort en learning study där de lyckats få elever i årskurs 4 att bättre förstå decimaltal. Forskning visar nämligen att många elever inte förstår vad siffrorna till höger om ett decimaltecken betyder: att man exempelvis inte kan avgöra om 3,18 centimeter är längre eller kortare än 3,2 centimeter. Förstår man inte det så kan det vara svårt att utveckla kunskaperna i matematik. 

I studien ”Tecken på teoretiskt tänkande om strukturer i bassystemet” har eleverna fått kunskap om att tiobassystemet, som vi dagligen använder, bara är ett av andra bassystem. Genom att öka förståelsen för hur ett bassystem fungerar så ökade också förståelsen av just tiobassystemet och decimaltal. 

Två av studiens författare, Anna Stridfält och Marie Björk, gästar oss i detta avsnitt.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare. Innehållet i podden är skapat av Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.