Per H Börjesson skrev boken ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” 2009. Nu kommer den uppdaterade versionen av boken. Det råder nya förutsättningar för sparande. Marknadsförutsättningarna har ändrats i och med att inflationen är hög, räntorna stiger och börsen är nervös samtidigt som marknaden för sparande har utvecklats. I avsnittet pratar vi om vad Pers tips är till den som vill bli miljonär nu. I avsnittet går vi även igenom veckans börs och marknad för den som vill hålla sig uppdaterad.

Disclaimer:

BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel Ljungström. Innehållet i podden är skapat av Daniel Ljungström och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.