I spåren av de allt högre räntorna har läget blivit mer spänt på börsen. Under de sista veckorna har ett antal banker i USA ”gått omkull” vilket vi kunnat läsa spaltmeter om i Sverige då Alecta förlorat stora summor på sitt ägande i bankerna. Under slutet av förra veckan spred sig oron till Europa och storbanken Credit Suisse med cirka 50 000 anställda togs efter samtal under helgen över av branschkollegan UBS. I veckan höjde dessutom FED den amerikanska styrräntan vilket spär på oron för att vi står inför en ny finansiell kris likt den vi upplevde 2007. Investerarna är oroliga och börsen har fallit en del. I dagens avsnitt av podden går vi igenom skillnaderna nu mot finanskrisen 2007 samt diskuterar investerarnas psykologi. Dagens gäst är Charlotta Mankert som doktorerat inom börspsykologi och kvantitativa modeller samt arbetar med risker i banker. Podden leds som vanligt av Daniel Ljungström.

Följ oss gärna på Twitter, Instagram och Youtube.

Disclaimer:

BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel Ljungström. Innehållet i podden är skapat av Daniel Ljungström och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.