I veckan har vi fått inflationssiffror som visar att inflationen är obehagligt hög i Sverige, bankkrisen som uppstod med Silicon Valley Bank i USA i förra veckan fortsatte sätta avtryck i marknaderna och Credit Suisse tvingades söka hjälp för att lugna investerarna. Trots osäkerheten steg Facebook, Amazon och andra teknikbolag i USA rejält i veckan som gick. Hur ska man som investerare tolka det som händer nu? För att hjälpa oss förstå vad som händer i marknaderna gästar Lars Feste, räntechef och strateg hos Öhman Fonder, studion för att förklara vad som sker på marknaderna just nu och ge sin syn på utvecklingen.

Disclaimer:

BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Daniel Ljungström. Innehållet i podden är skapat av Daniel Ljungström och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.