Hitta någon som älskar dig lika mycket som Jordkommissionen älskar växthus”-avsnittet! Sextiofyra folkbildande minuter om allt du bör ha klart för dig avseende växthusets storlek, läge, material, markarbete, bygglov, grannar, väderstreck, sockel, jorddjup, dränering, möblemang, ventilering, solexponering, bevattning, tillbehör och bäddar, samt ett antal listiga förslag för dig som bor i lägenhet och/eller faktiskt inte är gjord av pengar. Mycket nöje! 

Vill du också säga något? Skriv till Lotta och Tove på jordkommissionen.se

Med Tove Nilsson och Lotta Lundgren

Producent: Johan Dahlberg

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Perfect Day Media . Innehållet i podden är skapat av Perfect Day Media och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.