A random shooting takes one life but dramatically changes the lives of many more. This is where most stories end. This is just the beginning.

Coming soon, from KSL Podcasts - the same team that brought you COLD - and Lemonada and Work House Media, The Letter.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Lemonada Media. Innehållet i podden är skapat av Lemonada Media och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.