I det här avsnittet kommer jag börja prata om min relation till det vi kallar för kyrka. Det är en lång och invecklad relation så därför blir det två avsnitt för att det inte ska bli för långt. I första delen vill jag måla upp en bakgrund till min relation med kyrkan och ge en historisk kontext eftersom det varit en viktig dimension i min relation till kyrkan.

Det är ingen enkel relation, för som med mycket annat som har med mänsklig organisering att göra så blir det ofta komplicerat och invecklat. Jag hade önskat att det skulle vara annorlunda att vara engagerad i ett sammanhang som säger sig ha med Gud att göra men så är det tyvärr inte. Historien kan dessutom lära oss att det ibland till och med kan bli ännu värre när en mänsklig organisation säger sig vara Guds representanter. Skavet med kyrkan är inget nytt, olika skav har lett till reformationer under kyrkans historia. Det är vad som händer när man stänger dörren till förändring. Vad/vem Gud är, utifrån mitt perspektiv, får egna avsnitt längre fram jag hoppas du hänger kvar tills dess!)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Josefin Lennartsson. Innehållet i podden är skapat av Josefin Lennartsson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.