در ادامه قسمت قبلی، در این اپیزود نیز با نگاهی انتقادی به ارتباط میان مالیات ستانی الکترونیکی و نظام پرداخت الکترونیکی کارتی پرداخته‌ایم. موضع مهمی که در این قسمت مورد بحث قرار گرفت، ناکارآمدی کمیته‌ها، اتاق فکرها و کارگروه‌هایی هستند که علیرغم اینکه به هدف تشریک مساعی و استفاده از خرد جمعی در تحلیل و تصمیم‌گیری مسائل مربوط به پروژه مالیات‌ستانی تشکیل می‌گردند ولی کارایی لازم را ندارند.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör پی منت چنل. Innehållet i podden är skapat av پی منت چنل och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.