Kaffe & Ledelse podcast
Avsnitt

Ledelse & kreativitet - Er kreativitet en nødvendighed for at løse svære projekter, hvor det kalder på de vilde ideer?

Ledelse og Kreativitet

Gæst: Christine Brønnum-Johansen - Tværkommunal projektleder for udvikling af Køge Bugt Strandpark.

Der stilles i det moderne arbejde krav til kreativitet, fleksibilitet og omstillingsparathed, uden at disse begreber dog synes at være blevet nærmere defineret i forhold til indhold og betydning. Overordnet set synes det at handle om at være på vej mod det fremtidige og hele tiden at være parat til det nye og ukendte. Herunder evnen til at kunne forestille sig om en fremtid, der endnu ikke er opnået.

Kan det skyldes, at kreativitet som menneskelig ressource, i overgangen til videnssamfundet, antages at blive en central kilde for økonomisk værdiskabelse? Og at der knyttet meget social energi i dannelse af grupper ift. Rammerne for innovative forandringsprocesser?

Det er en podcast om betydningen af kreativitet i en arbejdsrelateret kontekst. Det handler om balancen i mellem det faglige og det innovative. I så fald, hvilke kompetencer det stiller til projektlederens evne til at agere agent i en forandringsproces?

Vi kommer ind på betydningen af bruttolister, hvordan de skæve ideer kan komme frem i det hårde projektarbejde og lidt om min forældres køkken. Vi taler om at favne den hårde flid i balance med de kreative input. Og angsten ved at blive stemplet som den 'sjove klovn', hvis 'kreativiteten' bliver til 'balloner og blå lys'.

Hvad har en flagermus-undersøgelse med synshandicap at gøre? og hvordan kan invasive galiziske sumpkrebs kombineres med en ungeindsats? ...  

Lyt til dette afsnit, hvor vi kommer godt rundt om emnet kreativitet.

Kilder anvendt som baggrund til samtalen:

Hemmeligheden bag at lede din chef godt

https://www.lederweb.dk/artikler/hemmeligheden-bag-at-lede-din-chef-godt/

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer

https://www.lederweb.dk/artikler/forstaa-menneskets-natur-og-faa-succes-med-forandringer/

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mindcloud. Innehållet i podden är skapat av Mindcloud och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.