La giovane studentessa ci ha raccontato la sua storia d'amore con la lingua italiana, cementata dal suo anno passato a studiare in due scuole superiori del Bergamasco.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SBS. Innehållet i podden är skapat av SBS och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.