Linne är mammaledig och hennes vikarie, Caroline Mellberg, får presentera sig lite kort i början av avsnittet.

Efter det så blir det en diskussion kring fasta och så kallade fasteimiterande diet utifrån en artikel i SvD med titeln Ny metod: ”Ät och få ändå bästa möjliga fasteeffekt”. Artikeln handlar om ett upplägg som är framtaget av en forskare vid namn Valter Longo som är en ganska populär inom långtidslevnadsområdet då han har utfört en del intressanta studier på möss. Målet med hans diet är att man ska kunna äta en del mat samtidigt som man uppnår de effekterna som tros vara positivt med fasta.

På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Linnea är mammaledig och Caroline Mellberg vikarierar
 • (00:03:52) Artikel om fasteimiterande diet i SvD
 • (00:05:42) Studier på kalorirestriktion och längre livslängd är grunden till fasteuppläggen
 • (00:08:40) Behöver man fasta eller ligger vinsten i låga kroppsfettnivåer?
 • (00:14:24) Valter Longos uttalanden är bra men mycket är ändå gissningar
 • (00:19:12) Longos forskning är preliminär och han säljer redan tillskott
 • (00:25:18) Mindre studier på personer med ganska stabil form av cancer
 • (00:26:36) Bra uttalande från en forskare som gjort en översiktsartikel på olika former av fasta
 • (00:31:00) Det finns många stora överdrifter kring de eventuella effekterna från fasta
 • (00:32:58) Du behöver ha en kalorirestriktion i många år för en ganska liten effekt
 • (00:38:03) Behandling av cancer är ibland en svår avvägning mellan livslängd och livskvalitet
 • (00:43:43) Kan man designa en studie som visar positiva effekter från en diet på faktisk cancer?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Tyngre. Innehållet i podden är skapat av Tyngre och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.