Svenska kraftnät ansvarar för 16 000 kilometer kraftledning, det är en sträcka lika långt som mellan San Fransisco och Tokyo. Men effekten, hur mycket el som kan köras genom våra kraftledningar varierar och måste hela tiden anpassas efter temperatur och vind.

Genom de dynamiska sensorerna som monterats på våra ledningar i ett nyligen avslutat pilotprojekt kan vi få information i realtid, om linans avstånd till marken, temperatur i linan och i luften, m.m. Det är data som vi nu får tillgång till genom sensorerna och som gör det möjligt att öka effekten i nätet i realtid.

Marcus Ström, Tobias Edfast och Pelle Johansson berättar om pilotprojektet Dynamic Line Rating (DLR), som genomförts för att kunna optimera kapaciteten i befintligt nät genom att få tillgång till mer och tillförlitligare information. Redan i sommar kommer ytterligare 40 sensorer att monteras och komma till nytta både när det gäller ökad kapacitet och vår kostnadseffektivitet.

Deltagare:

Marcus Ström, Enhetschef Driftanalys

Tobias Edfast, Enhetschef Nätutveckling

Pelle Johansson, Koordinator Digitalisering

Peter Wigert, Finansdirektör

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska Kraftnät. Innehållet i podden är skapat av Svenska Kraftnät och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.