The Commodore 64, also known as the C64 or the CBM 64, is an 8-bit home computer introduced in January 1982 by Commodore International. And we talk about the best games that ever hit the system!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Scott Johnson. Innehållet i podden är skapat av Scott Johnson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.