Astrological notes for Thursday, March 23rd, 2023 for All Signs

Date: Today is Thursday, March 23rd, 2023

Movement of planets: The Sun is in Aries, The Moon is in 27 degrees Aries.

Sun: 2 degrees Aries conjunct Mercury, square Mars, conjunct Neptune, sextile Pluto.

Moon: 27 degrees Aries sextile Mars, sextile Saturn, square Pluto, conjunct North Node.

Mercury: 8 degrees Aries.

Venus: 7 degrees Taurus conjunct North Node.

Mars:  29 degrees Gemini trine Saturn, square Neptune.

Jupiter:   17 degrees Aries.

Saturn:  1 degrees Pisces.

Uranus:  16 degrees Taurus.

Neptune: 25 degrees Pisces.

Pluto: 0 degrees Aquarius square North Node.

South Node: 5 degrees Scorpio

North Node:  5 degrees Taurus

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Horoscope Daily Astrology | Optimal Living Daily. Innehållet i podden är skapat av Horoscope Daily Astrology | Optimal Living Daily och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.