Astrological notes for Saturday, March 18th, 2023 for All Signs

Date: Today is Saturday, March 18th, 2023

Movement of planets: The Sun is in Pisces, The Moon is in 13 degrees Aquarius.

Sun: 27 degrees Pisces conjunct Mercury, square Mars, conjunct Neptune, sextile Pluto.

Moon: 13 degrees Aquarius trine sextile Jupiter, square Uranus, square North Node.

Mercury: 28 degrees Pisces square Mars, conjunct Neptune, sextile Pluto.

Venus: 1 degrees Taurus sextile Saturn, square Pluto, conjunct North Node.

Mars:  26 degrees Gemini trine Saturn, square Neptune.

Jupiter:   15 degrees Aries.

Saturn:  1 degrees Pisces.

Uranus:  16 degrees Taurus conjunct North Node.

Neptune: 25 degrees Pisces.

Pluto: 29 degrees Capricorn square North Node.

South Node: 6 degrees Scorpio

North Node:  6 degrees Taurus

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Horoscope Daily Astrology | Optimal Living Daily. Innehållet i podden är skapat av Horoscope Daily Astrology | Optimal Living Daily och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.