Episode 45: Bofa Deez Towers is already available 1 week early for Patrons over at: https://www.patreon.com/TheDeprogramSupport the Podcast and get early as well as bonus episodes by donating.Help us stay 100% independent.

Support the show

Support the show on Patreon: https://www.patreon.com/TheDeprogramFollow us on Twitter: https://twitter.com/TheDeprogramPod

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör JT, Hakim, and Yugopnik. Innehållet i podden är skapat av JT, Hakim, and Yugopnik och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.