I det tredje avsnittet av podden Miljön och juridiken gästas Aron och David av Jonas Christensen, tidigare forskare i miljörätt och sedan många år konsult som arbetar med miljöjuridiska frågor, ofta med koppling till vatten och ofta på uppdrag av kommuner. Temat, som föranleds av en nyligen tillsatt statlig utredning, är hanteringen av dagvatten. Vi pratar bland annat om relationen mellan kommuner och andra aktörer som fastighetsägare och i vilken mån rätten skapar klara ansvarsförhållanden. Vi diskuterar om lagstiftningen ger kommunerna de rättsliga instrument de behöver för att möta utmaningar kring dagvatten, inte minst i ljuset av klimatförändring och förändrade nederbördsmönster? Och vi försöker också gräva i hur hanteringen av dagvatten kopplar till miljökvalitetsnormer för vatten och om det behövs nya eller ändrade regler för att klara både kvalitetsnormer och hantering av översvämningsrisker.

Vill ni komma i kontakt med oss nås vi bäst på: [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Miljön och Juridiken. Innehållet i podden är skapat av Miljön och Juridiken och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.