Optimus Prime and the Autobots roll out yet again in their 1990s-set sequel. Does this franchise continue to be the bane of my existence?

Get premium wireless from just $15 bucks a month and no unexpected surprises at https://MintMobile.com/MURRELL

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dan Murrell. Innehållet i podden är skapat av Dan Murrell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.