در این اپیزود در مورد سندروم ”پیتر پَن” ، خصوصیات اشخاص با این سندروم و از همه مهمتر نقش اطرافیان در شکلگیری و رشد این سندروم صحبت کردم.با تشکر از مهدی پسیان عزیز برای موسیقی متنراه ارتباطی:   [email protected]اینستاگرام: solmaz_barghgir_coachوبسایت:    www.barghgir.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Solmaz Barghgir . Innehållet i podden är skapat av Solmaz Barghgir och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.