تو این اپیزود در مورد شارژ باطری هامون صحبت میکنم.اینی که چقدر به خودمون سخت میگیریم .چقدر ازگذروندن زمان با کیفیت با خودمون فراری هستیم.با تشکر از مهدی پسیان عزیز برای موسیقی متنراه ارتباطی:   [email protected]اینستاگرام: solmaz_barghgir_coachوبسایت:    www.barghgir.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Solmaz Barghgir . Innehållet i podden är skapat av Solmaz Barghgir och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.