در اپیزود تولد یکسالگی پادکست ”لام تا کلام” به دو قانون از ۱۲ قانون آقای جردن پیترسن پرداختم.   12Rules for Life : Jordan Peterson, تولد پادکست مبارکه 🎉🎉🎉🎉با تشکر از مهدی پسیان عزیز برای موسیقی متنراه ارتباطی:   [email protected]اینستاگرام: solmaz_barghgir_coachوبسایت:    www.barghgir.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Solmaz Barghgir . Innehållet i podden är skapat av Solmaz Barghgir och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.