تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران

تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران

این برنامه شامل مصاحبه های شفاهی با کسانی است که یا به نوعی در عرصه تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و تحقق اهداف عمومی در تاریخ معاصر ایران نقشی ایفا کرده اند، یا گواه مستقیم رویدادهای کلیدی این دوران بوده اند. بسیاری از دولتمردان، روشنفکران، سیاست پیشگان، دیپلومات ها، دانشمندان، کارمندان عالی رتبه دولت و امرای ارشد ارتش، هنرمندان، اهل ادب، روزنامه نگاران، و منتقدان و مخالفان نظام پیشین ایران، و نیز برخی از پژوهشگران و دیپلومات های غیرایرانی، در جمع مصاحبه شوندگان جای دارند

Antal avsnitt: 154

Senaste avsnittet:

En podcast av: بنیاد مطالعات ایران

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör بنیاد مطالعات ایران. Innehållet i podden är skapat av بنیاد مطالعات ایران och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Sparad till Mina favoriter!

Du hittar dina favoriter i menyn.