Can we use movies to design better technology? In the first episode of the UX Academy, I talk about my background and how I got into design. I also talk about my upcoming research paper about using sci-fi movies to design AR interfaces. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Abdullah. Innehållet i podden är skapat av Abdullah och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.