Kabbalah är en esoterisk vishetstradition och ett religiöst filosofiskt system som söker förklara Gud, skapelsen och människan och deras inbördes relation. Själva ordet kabbalah betyder emottagelse och antyder vikten av en förmedlad tradition. Genom spekulativa och praktiska metoder söker kabbalisten erfara och förstå det gudomligas egenskaper och emanationer, andens nedstigande i materien, själens upprinnelse och öde, människans syfte, vad som orsakar obalans i världen och den egna personen, samt inte minst hennes potential till utveckling.

Bild: Mystical Qabalah med Dion Fortune

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sacred Knowledge & Alkemiska Akademin. Innehållet i podden är skapat av Sacred Knowledge & Alkemiska Akademin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.