DETTA ÄR SANNING utan lögn, säkert och helt sant. Det som är nedan är likt det som är ovan, och det som är ovan är likt det som är nedan. På så vis utförs det Endas mirakler. Och liksom alla ting kommer från detta Enda, genom medlandet av det Enda, så är alla ting födda från detta unika ting genom transformation.

Solen är dess fader, Månen dess moder. Vinden bar det i sitt sköte, Jorden är dess amma. Det är källan till hela skapelsens heliggörande. Dess kraft och styrka är helande om det förvandlas till jord. Separera därför jorden från elden, det fina från det grova, varsamt och med största sinnrikhet.

Det stiger upp från jorden och sänker sig åter ned från himlen, och erhåller styrkan från höga ting ovan och låga ting nedan. På så sätt ges du universums fulla prakt och allt dunkelt flyr från dig.

Detta är all styrkans hela och fullkomliga kraft, ty den övervinner alla subtila ting och genomtränger alla fasta ting. Sålunda skapades världen. Härigenom kommer underbara tillämpningar, vars mönster här är givet.

Därför kallas jag HERMES TRISMEGISTOS, då jag innehar de tre delarna av den universella visdomen. Mitt tal om Solens verk är fullbordat.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Text: utdrag ur Alkemi - det gudomliga verket

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sacred Knowledge & Alkemiska Akademin. Innehållet i podden är skapat av Sacred Knowledge & Alkemiska Akademin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.