Det alkemiska arbetets redskap:

Alkemi handlar om att lära sig se bortom ytan och att genomtränga det illusoriska skal av separation som det värdsliga ögat och sinnet tolkar som verklighet. Därigenom kan den underliggande essensen beskådas och förändringar eller transmutationer åstadkommas bland tillvarons olika nivåer. Alkemisten söker uppenbara och förstå människans och naturens hemligheter, hur dessa korresponderar med det gudomliga och hur alla ting består av krafter som samverkar och motverkar varandra på olika plan. Genom alkemiska processer separeras och frigörs sådana dolda krafter för att sedan kunna renas och genom transformation återföras till en högre grad av helhet och fulländning.

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sacred Knowledge & Alkemiska Akademin. Innehållet i podden är skapat av Sacred Knowledge & Alkemiska Akademin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.