Dr. Johannes Lindh är pensionerad överläkare från Falun.

Han är trippel specialiserad i allergologi, reumatologi och invärtesmedicin.

Det är välkänt att stress höjer bland annat puls, blodtryck, andningsfrekvens, adrenalin och kortisol. Det är i sig inte farligt att stressa, bara man efteråt vilar och tar igen sig. Men tyvärr tar inte alla sig tid till detta, eller kanske till och med de allra flesta tar sig inte tid.

Konsekvensen av detta är att vissa går med bland annat en kroniskt förhöjd andningsfrekvens, så kallad hyperventilation. Under 1900-talet forskades mycket om detta, det så kallade hyperventilationssyndromet. Flertalet av dessa hade en påvisbar hypocapni.

Hypocapni betyder klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i kroppen, helt enkelt lågt koldioxid i kroppen.

Dr. Johannes menar att de alla hade samma symtom, som dagens människor med så kallade funktionella besvär/symptom.

Exempel på funktionella symptom kan vara följande: värk, huvudvärk, spända muskler, muskelsmärtor, bäckensmärtor, oförklarlig andnöd, yrsel, känslighet för ljud, ljus och dofter. Oförklarlig hosta, orolig mage, tinnitus, torra ögon och mun samt klumpkänsla i halsen (globus hystericus). Kalla fingrar och tår.

Den danske fysiologen Christian Bohr beskrev i början av 1900-talet om den s.k. Bohr-effekten. Den innebär i korthet följande. När hemoglobinet kommer med syre till vävnaderna, så vill det ha en CO2- molekyl i utbyte för varje syremolekyl. Har vi då hypocapni, så räcker inte CO2 till för en nöjaktig syresättning av vävnaderna. Vi får alltså en viss syrebrist i vävnaderna, medan hemoglobinet är mättat med syre, som ej avges.

Dessutom, hypocapni  under lång tid medför förändrad metabolism i cellerna. Man talar om transient receptor potential channels (TRP). Man har visat att vid funktionella symtom som doftkänslighet, colon irritabile och hyperaktiv urinblåsa, så föreligger just sådana rubbningar, som enligt dr. Johannes skulle kunna förklara symtomen.

Lyssna gärna på detta väldigt intressanta avsnitt och har dr. Johannes rätt i sin hypotes och iakttagelser skulle detta kunna vara revolutionerande, särskilt för patienter och de som behandlar patienter med mer kroniska och komplexa tillstånd, där andra behandlingar inte hjälpt.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin

♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Integrativ Medicin. Innehållet i podden är skapat av Integrativ Medicin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.